Mental träning

Viljan väger tungt

Att lyckas med saker i livet kräver målmedvetenhet och dedikation, oavsett om det handlar om träning, karriär eller något annat. Förutom målmedvetenhet och vilja finns också en annan sak som kanske är viktigare än något annat – viljan.Viljan lär vara…