När din hörsel upplevs som ett problem

Det är många människor i Sverige som lider av en hörselnedsättning, närmare bestämt 1,5 miljoner. Att ha en hörselnedsättning kan påverka det vardagliga livet negativt. Det är därför av yttersta vikt att du söker hjälp för dina hörselproblem.

Nu för tiden finns det väldigt modern utrustning som kan hjälpa dig att höra bättre. Varför ska du gå runt och inte höra när hjälp finns att få? Om du känner att du har problem med din hörsel på ett eller annat sätt kan du kolla in eartech. Där kan du få en diagnos och efter det hjälp att skaffa ett hjälpmedel som gör att du hör bättre.

Varför får vissa människor nedsatt hörsel?

Det finns många anledningar till att vi människor får nedsatt hörsel. Det är vanligt att du som jobbar i bullriga miljöer under en längre tid kan få problem med det. Speciellt om du aldrig använder skydd för öronen. Om du ofta lyssnar på hög musik kan även det påverka hörseln på ett negativt sätt.

Men den absolut vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är ålder. Ju äldre vi blir, desto sämre brukar hörseln bli. Det stämmer givetvis inte överens med alla människor, men dock för majoriteten.