Hjälpmedel för ett aktivt och självständigt liv

För de allra flesta är det viktigt att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Exakt vad innebörden av det är varierar förstås beroende på förutsättningar. Är du äldre eller har en funktionsnedsättning kan du få hjälpmedel via regionen du bor i.

Tyvärr är det inte alla som får de hjälpmedel de har behov av för att kunna leva så självständigt som möjligt. Många väljer då att skaffa hjälpmedel på egen hand och från egen fick. Genom att skaffa en rullator kan exempelvis många äldre ta sig runt helt på egen hand.

Kontakta regionen

När du är i behov av hjälpmedel för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv bör du först och främst kontakta regionen. Det kan vara via din husläkare eller om du är inskriven på en särskild mottagning. I Sverige finns det nämligen lagar och regler gällande hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Du har med andra ord rätt till att få vissa hjälpmedel från den regionen du bor i.

Att få hjälpmedel brukar vi kalla förskrivning och är något en läkare, terapeut eller liknande behöver göra. Du får sedan ditt hjälpmedel från hjälpmedelscentralen i den region du bor. Exakt hur det går till kan skilja sig och din läkare bör alltid kunna hjälpa dig.