Lär dig hjärt- och lungräddning

En olycka kan vara framme när du minst anar det, och då är det viktigt att veta hur man ska agera. Medan du väntar på hjälp från ambulansen kan det till exempel vara viktigt att kontrollera personens tillstånd och, om det krävs, veta hur du utför en hjärt- och lungräddning.

Gå en utbildning

För att kunna vara beredd om en olycka är framme är det viktigt att man går en kurs eller en utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Då kan du hjälpa personen så mycket du bara kan i väntan på sjukhuspersonalen. Genom att lära sig HLR kan du rädda liv. Det finns många olika kurser att välja bland, och du kan både boka kurser för all personal på en arbetsplats eller gå ihop några privatpersoner och tillsammans utbilda er. Utbildningarna ger dig både informationen du behöver för att utföra HLR på vuxna som barn, och själva testa på att utföra det i praktiken. Du lär dig till exempel hur du lägger en person i stabilt sidoläge, och hur du använder en hjärtstartare.

Några steg när en olycka är framme

Det första du gör om en olycka är framme är att ringa 112. I väntan på hjälp kontrollerar du sedan om personen andas och om du får kontakt med denne. Om personen andas placerar du denne i stabilt sidoläge och öppna upp luftvägarna genom att hålla huvudet bakåt. Om personen däremot inte andas normalt bör du utföra HLR, då kan det nämligen handla om ett hjärtstopp. Stanna alltid kvar hos personen tills ambulanspersonalen anländer. Om du har lätt att glömma bort hur du ska gå tillväga kan L-ABC vara till din hjälp. Det berättar hur du ska agera utifrån orden Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock.