Viljan väger tungt

Att lyckas med saker i livet kräver målmedvetenhet och dedikation, oavsett om det handlar om träning, karriär eller något annat. Förutom målmedvetenhet och vilja finns också en annan sak som kanske är viktigare än något annat – viljan.HjärnträningViljan lär vara psykets mest centrala funktion om man ska tro psykologen Roberto Assagioli. Den balanserar och utnyttjar i idealfallet människans samtliga aktiviteter och funktioner. Om man ser till träning och att komma i form så kan man likna viljan med att fortsätta kämpa med träning och god kost, fastän vila och onyttig mat lockar runt hörnet.

Mental träning

För att bli starkt mentalt och få en stark vilja så kan man utöva så kallad mental träning. Kortfattat så är mentalträning ett samlingsnamn för olika strategier där ens psykiska styrkor står i centrum. Man använder strategierna för att kunna styra sina egna tankar, tillstånd och handlingar. Självkontroll helt enkelt. Träning bygger på människans fria vilja och förmåga till självkontroll. Genom att träna upp sin mentala förmåga så kan man åstadkomma en förbättrad självständighet. Ett exempel på orsaker till detta kan vara för att man vill höja sitt självförtroende.

Mål och målbild

Mental träning består av en hel del olika delar och vill du läsa om dem alla så kan du ta en titt i pdf:en vi länkade till här ovan. Vi har dock valt att ta upp den del vi tycker är allra viktigast. Nämligen mål och målbild. Om man inte vet vart du är på väg så kommer du inte att komma någon vart, och även om din vilja är stark till en början så kommer den att minska om du inte når några resultat. Du måste helt enkelt ställa frågan till dig själv; ”vad är mitt mål, vad vill jag uppnå?”. Kortfattat så delar man upp det i tre sorters mål:

  • Känslomål – Du vet om du uppnått det uppsatta känslomålet genom att svara på frågan ”har jag gjort mitt bästa” och ”är jag nöjd med min prestation?”.
  • Resultatmål – Antal pallplatser, varvtider och andra mätbara resultat.
  • Prestationsmål – Mål bara för dig själv, till exempel att slå ditt eget personbästa, det spelar då ingen roll om du kom sist i tävlingen.